Sisteme Shkarkimi

Home » Produkte » Sisteme Shkarkimi

SISTEME SHKARKIMI

Mbi 25 vjet eksperiencë në prodhimin
e sistemeve të shkarkimit për të gjitha llojet e instalimeve.

Gama më e gjerë e produkteve të tubave dhe pajisje për sistemet e ujërave të zeza dhe kullimit të ujërave të shiut: për t’u ngjitur, shtytës, shumëllojës dhe të shëndoshë.

Shkathtësi ekstreme dhe lehtësi instalimi dhe një përzgjedhje tëe gjerë e pjesëve të veçanta që lejojnë ndërtimin e çdo lloji të sistemit.

HDPE

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.

PP

Pershkrimi i Produktit ne shqip…..

PP3

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.

TRIPLUS

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.

SILERE

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.

COLLARWINGS

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.

VENTILO

Sistem i salduar me shkrirje polietileni me densitet të lartë.