Sistemi v-Zeta

Home » Produkte » Sisteme Ngrohje » Sistemi v-Zeta

Teknologji moderne për çdo lloj ndërtimi.

Sistemi ideal i përdorur për krijimin e sistemeve të ngrohjes në dysheme në ndërtesat industriale pa hequr dorë nga lehtësia e instalimit të tubit multilayer Valsir në panelet e ngjitura.

Është një zgjidhje ekonomikisht e vlefshme që është e përshtatshme edhe në ndërtesat dhe zyrat e banimit.

Karakteristikat e Sistemit V-ZETA

Karakteristikat e Panelit Njesia Matese V-ZETA
Rezistenca Class 200
Tipi siperfaqes Pre-formed
Dimensionet e Panelit mmxmm 1200×750
Hapësira minimale e tubave mm 75
Trashësia e izolimit mm 20
Trashësia totale mm 50
Densiteti kg/m3 30
Forca shtypëse kPa 200
Fuqia përkulëse kPa 250
Rezistenca ndaj zjarrit Euroclass E
Përçueshmëri termike W/mK 0,035
Rezistenca termike m2K/W 0,8