Sistemi V-Esse

Home » Produkte » Sisteme Ngrohje » Sistemi V-Esse

Teknologji moderne për çdo lloj ndërtimi.

Sistemi i ngrohjes dhe i ftohjes i projektuar posaçërisht për ndërtesat rezidenciale dhe zyrat ku lartësia e vendosjes është të paktën 90 mm.

Duke përdorur mbulimin me dysheme të papërshkueshme me shumë shtresa të V-akustikës mbi dyshekun prej 100 kg / m2, arrihet nje performancë akustike prej 28 dB.

Zvogëlimi i zhurmave ndaj ndikimit. (UNI EN 12354-2 – App C2) ΔLW> 28 dB

Karakteristikat e panelit Njesia matese V-ESSE
Klasa e rezistencës Classe 150
Lloji i sipërfaqes Preformata
Dimensionet e dobishme të panelit mm x mm 1350×750
Hapja minimale e vendosjes mm 75
Trashësia izoluese mm 20 – 30
Trashësia totale mm 50 – 60
Densiteti kg/m3 30
Forca e kompresimit kPa 150
Rezistenca fleksibël kPa 250
Rezistenca ndaj zjarrit Euroclasse E
Përçueshmëri termike W/mK 0,034
Rezistenca Termike m2K/W 0,8 – 1,1