Sistemi V-Erre

Home » Produkte » Sisteme Ngrohje » Sistemi V-Erre

Teknologji moderne për çdo lloj ndërtimi.

Sistemi i ngrohjes dhe i ftohjes i projektuar posaçërisht për ndërtesat rezidenciale dhe zyrat ku lartësia e instalimit është të paktën 72 mm.

V-ERRE është zgjidhja ideale për ato ndërtesa ku hapësira e hedhjes është minimale, por ju nuk doni të hiqni dorë nga përfitimet e sistemit të ngrohjes dhe ftohjes në dysheme Valsir.

Bashkimi i një pllake të ngurtë me një fletë polistireni të shtypur lejon hapësirë të zmadhuar në masë të madhe.

Përdorimi i matëseve izoluese të shumë shtresave V-Acustic në një shtresë 100 kg / m2, mund të arrini përmirësime të performancës deri ne 28 dB.

Zvogëlimi i zhurmës. (UNI EN 12354-2 – App C2) ΔLW> 28 dB.

Karakteristikat e Sistemit V-ERRE

Karakteristikat e Panelit Njesia e Matjes V-ERRE
Klasa e Rezistences Classe 200 150
Lloji i sipërfaqes Preformata
Dimensionet e dobishme të panelit mm x mm 1200×800
Hapja minimale e vendosjes mm 50
Trashësia izoluese mm 10 – 20 – 30
Trashësia totale mm 32 – 42 – 52
Densiteti kg/m3 30 – 25
Forca e kompresimit kPa 200 – 150
Rezistenca fleksibël kPa 250 – 200
Rezistenca ndaj zjarrit Euroclasse E
Përçueshmëri termike W/mK 0,035
Rezistenca Termike m2K/W 0,45 – 0,75 – 1,0