Sistemi v-Elle

Home » Produkte » Sisteme Ngrohje » Sistemi v-Elle

Teknologji moderne për çdo lloj ndërtimi.

Për situata industriale ku kërkohet një rezistencë e lartë e ngarkesës për shkak të automjeteve të rënda ose makinave industriale. Paneli i lëmuar mundëson instalimin e shpejtë të sistemit ku tubacioni shumëpalësh Valsir është i ankoruar me përdorimin e klipeve të ngjitura.

Kjo zgjidhje përdoret gjerësisht për eliminimin e akullit dhe / ose borës nga sipërfaqet e jashtme të tilla si oborre, rampa, helipadë, parqe makinash dhe fusha futbolli dhe rugby (ku shtresa e izolimit është larguar).

Karakteristikat e Sistemit V-ELLE

Karakteristikat e Panelit Njesia Matese V-ELLE
Rezistenca Class 200 – 250
Tipi Siperfaqes I bute
Dimensionet e Panlit mm x m 1000×12 – 1000×10
Hapësira minimale e tubave mm 50
Trashësia totale mm 20 – 30
Densiteti kg/m3 30 – 40
Forca shtypëse kPa 200 – 250
Fuqia përkulëse kPa 250 – 350
Rezistenca ndaj zjarrit Euroclass E
Përçueshmëri termike W/mK 0,033
Rezistenca termike m2K/W 0,6 – 0,9